Voor 2010 heeft netbeheerder Eandis een nieuwe premie omtrent het plaatsen van een co-melder (naast de reeds bestaande premie voor bvb. een zonneboiler).

Premiebedrag
De premie bedraagt 25 euro per CO-detector.

De premie geldt voor maximum 2 CO-melders per wooneenheid.

Toekenningsvoorwaarden
De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de CO-melder met vermelding van merk en type.

Tags: , ,

In de dagelijkse nieuwsberichten komen geregeld berichten voor met dodelijke slachtoffers van CO-vergiftiging.

Het giftige gas CO (Koolstofmonoxyde) is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat normaal gezien vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding van hout, kolen, gas, mazout,… Door een slechte verluchting kan dus elk verwarmingstoestel met een vlam zorgen voor een dodelijke situatie!

De eerste tekenen van een CO-vergiftiging die het vaakst voorkomen zijn zeer banaal en worden dikwijls nauwelijks herkend: hoofdpijn, misselijkheid en een onverklaarbare vermoeidheid. Nadien kan men last krijgen van braken, duizeligheid en bewustzijnsverlies dat tot een coma en latere dood kan leiden.

Het plaatsen van een CO-melder kan een co-vergiftiging voorkomen. Hierbij enkele tips:
– Minimaal 1 CO melder plaatsen in de buurt van de slaapkamers.
– Plaats de CO melder niet te dicht bij een co-producerend toestel, daar dit vals alarm kan geven.
– Een CO melder dient in de luchtstroom te worden gehangen.
– Dankzij de 9volt batterij heeft een CO melder een gemiddelde levensduur van 5 jaar.
– Investeer in een CO melder met een testknop, zodat deze regelmatig kan getest worden op zijn werkzaamheid.
CO melder

Tags: , ,

Gaskachels

24 nov

Geef een reactie

Gaskachels bestaand in alle maten en vormen, zowel als alleenstaand model of als inbouwcasette. De meeste gaskachels werken met een constante brandende waakvlam en anders is er een elektrische ontsteking.

Door het gebruik van een thermostaat is het eenvoudig om een constante temperatuur aan te houden en hierbij een lager gasverbruik te verkrijgen.

De meeste gaskachels werken ofwel op progaangas of op stadsgas en bij de aankoop is het dus belangrijk om dit op voorhand na te kijken. Het grote voordeel van gaskachels is het gemakkelijke onderhoud, waarbij men slechts 1maal per jaar het stof dient te verwijderen aan de binnenkant.

Belangrijk bij het gebruik van een gaskachel is een CO-melder, die alarm zal slaan bij een ophoping van het gevaarlijke, reukloze CO-gas.
gaskachel

Tags: , ,