Voor 2010 heeft netbeheerder Eandis een nieuwe premie omtrent het plaatsen van een co-melder (naast de reeds bestaande premie voor bvb. een zonneboiler).

Premiebedrag
De premie bedraagt 25 euro per CO-detector.

De premie geldt voor maximum 2 CO-melders per wooneenheid.

Toekenningsvoorwaarden
De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de CO-melder met vermelding van merk en type.

Tags: , ,