Voor het plaatsen van een speksteenkachel is het afhankelijk van de woonplaats of er een premie kan aangevraagd worden (dit in tegenstelling tot de vele premies voor gasketels en CV verwarming).

Op dit moment heeft enkel de stad Gent een mogelijke premie voor het plaatsen van een speksteenkachel:

Gent – stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en vochtbestrijding -> 250-750€ maximaal

Deze premie heeft echter wel vele randvoorwaarden omtrent het inkomen en het KI van de woning.

Lees de rest van dit artikel »

Tags: , , ,

Voor 2010 heeft netbeheerder Eandis een nieuwe premie omtrent het plaatsen van een co-melder (naast de reeds bestaande premie voor bvb. een zonneboiler).

Premiebedrag
De premie bedraagt 25 euro per CO-detector.

De premie geldt voor maximum 2 CO-melders per wooneenheid.

Toekenningsvoorwaarden
De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de CO-melder met vermelding van merk en type.

Tags: , ,